Det er store forskjeller mellom hvordan bedriftene og de private husholdningene i Gjøvikregionen ser på fremtida. Det viser en undersøkelse gjort av Sparebank 1 Østlandet.

Få bedrifter frykter konkurs, og åtte av ti svarer at de ser på bedriftens økonomi som romslig eller balansert.

– Det viser at de aller fleste opplever å ha god kontroll på bedriftsøkonomien, til tross for kostnadspress, sier regionbanksjef Geir Inge Brelin for bedriftsmarked i Sparebank 1 Østlandet.

Én ting slår negativt ut

Stemningen er ikke like god blant husholdningene. Der peker pilene nedover, og folk er mer pessimistiske nå enn på lenge. Ifølge SB1 Østlandet er både troen på egen økonomi og landets økonomi synkende.

Det er særlig én ting som slår negativt ut, og det er økte priser. Nær syv av ti spurte er i svært stor eller stor grad bekymret for økte strømpriser, og dyrere varer og tjenester. Drivstoffkostnadene og økte matvarepriser er også en grunn til bekymring.

– Over dobbelt så mange som for et halvår siden bekymrer seg for høyere priser på varer og tjenester. Samtidig øker antallet som bekymrer seg over at rentene vil øke fremover, sier banksjef Anstein Ludvigsen i personmarked i Oppland for SpareBank 1 Østlandet.

Tre prosent mener økonomien er kritisk

Ifølge undersøkelsen svarte syv av ti at de karakteriserer sin egen økonomi som romslig eller balansert. Samtidig svarte én fjerdedel at de anser den som trang. Tre prosent svarer at økonomien er kritisk.

– De fleste har god kontroll på egen økonomi, men mange vil merke kostnadsveksten godt. Vårt tips er å forberede seg nå hvis du har mulighet. Spar penger hvis du kan, og bygg deg opp en bufferkonto som du kan bruke ved behov. Bruk heller ikke alle feriepengene i sommer, men sett litt til side, råder Ludvigsen.

Undersøkelsen har blitt utført av Kantar for SB1 Østlandet. I Gjøvikregionen har 96 bedrifter og 175 privatpersoner svart på undersøkelsen.