Gå til sidens hovedinnhold

Følg opp!

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse. Denne dagen ble opprettet i 1992 da World Federation for Mental Health pekte på en dag for å fremme kunnskap og bevissthet om psykisk helse i hele verden. Dagen blir markert i mer enn 150 land.

Årets tema er «Livet under og etter pandemien» - FØLG OPP. Mange har under pandemien fått kjenne på de vanskelige sidene ved sin psykiske helse. Angst, depresjon og selvskading har økt. De aller mest sårbare ble enda mer sårbare. For mange vil livet gå tilbake til normalen, noen vil slite i lang tid.

Det er de jeg vil ha fokus på i dag.

Vi kan alle gjøre litt for de rundt oss, som å ringe, gå på besøk, invitere noen du vet sitter mye alene til middag eller når du skal på kino. Men når man er blitt syk, må man få hjelp, raskt!

Det er blitt rullet ut ufattelig mange millioner for å hjelpe og begrense skadene pandemien har og har hatt på samfunnet. Næringsliv, reiseliv, kultur, idrett med flere har fått økonomisk hjelp til å komme seg i gjennom. Det er flott!

Psykisk helse og rus har også fått litt, men med en samtidig økning i antall som ber om hjelp, under men også før pandemien, så er det ikke nok. Det er mange som avises på DPS. Og det er lang ventetid for behandling for de som kommer inn. Selv om de ikke bryter ventelistegarantien, oppleves ventetiden før man får hjelp som lang. I tillegg sliter kommunene med å hjelpe de som trenger hjelp, men ikke er syke nok til å få hjelp på DPS. De viktige lavterskeltilbudene får stadig mindre støtte og noen legges ned.

Tenk deg at du brekker beinet. Legen konstaterer brudd og setter deg opp på ei venteliste for selve behandlingen og der må du stå noen uker, hvis du ikke er så «heldig» at det blir en livstruende infeksjon, da er du først i køa, men må kanskje leve med senvirkninger i lang tid, hvis du overlever. Hvem ville godtatt det?

Så, kjære folkevalgte politikere, ledere i helseforetak, i kommunene og innbyggere i by og kommune. Følg opp de fine festtalene! Styrk psykiatrien, få ned ventelistene. Gi de som går i behandling nok tid og de som trenger det, godt ettervern og hjelp med bolig og det de trenger for å bli integrert i samfunnet

Følg opp og sats på forebygging. Det er ikke noe som det snakkes mer om i festtalene, men som i stor grad kun blir valgflesk, fine ord, men lite handling! Å satse på god forebygging er kanskje det beste samfunnsøkonomiske tiltaket dere kan gjøre og som i tillegg vil spare mange for mye lidelse.

Følg opp lavterskeltilbudene. Det er dokumentert at medlemmer på brukerstyrte sentre og Fontenehus, gir økt livskvalitet. De trenger færre innleggelser, og flere kommer ut i jobb eller tilbake på skolebenken.

Følg opp FACT-teamene når prosjektperioden er over. FACT er en forholdsvis ny satsing, de gir behandling og hjelp til en sårbar og utstøtt gruppe mennesker som trenger det aller mest.

Følg opp forskningen! Ikke bruk penger på forskning hvis dere samtidig ikke vil gjøre endringer, når forskningen viser en ny vei. Musikkterapi er anbefalt og er vurdert til høyeste mulige evidensnivå i Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av psykoselidelser og behandling av pasienter med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP-pasienter). Samtidig sliter musikkterapeutene med å bli anerkjent som spesialister på lik linje med blant annet psykologer. Slipp dem inn!

Følg opp og gi kreativiteten en plass i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Musikkterapeuter er ikke viktigere enn andre terapeuter, men like viktig. Vi trenger mangfoldet i behandlingen. Selv om diagnosen er lik, er vi ulike og unike som mennesker.

Følg opp og meld deg inn i Mental Helse. Jo flere medlemmer vi er, jo større påvirkningskraft får vi. Vi jobber for Likeverd – Åpenhet – Respekt – Inkludering. Vi jobber for at du skal ha reell medvirkning i din behandling. Vi jobber for å få gode lavterskeltilbud. Vi jobber for å styrke og forbedre hele det psykiske helsefeltet. Vi arrangerer også små og store sosiale møteplasser for medlemmene.

Følg opp dine medmennesker og dine nære og kjære. Vis alle du møter den respekt du ønsker å bli møtt med selv. Alle mennesker bærer med seg et levd liv, med ting som tynger og ting som letter ryggsekken vi alle bærer, selv om noen bærer tyngre enn andre.

Til slutt, men like viktig; følg opp og ta vare på deg selv. Vis den samme omsorgen for deg selv, som du viser andre og vær deg selv – god nok og helt unik.

Kommentarer til denne saken