Følelsesladet og opphetet debatt om kulturskolen: – Dette handler ikke om følelser, men om elevene

Det var gnister i debatten før møtet startet, og da Mjøsen Eiendom fikk lov til å gi en orientering til kommunestyret tok det fyr.