Fokus på fysisk tvang i barnevernet

Fylkesmannen ytrer bekymring i sin årsrapport om barnevernsinstitusjonene i Oppland.