Fokus på barnevernstjenestene: Prisverdig at kommunene og politiet har tatt tak for å rydde opp selv

Barneombud Inga Beyer Engh vil at justisminister Monica Mæland og hennes departement må regulere bedre politiets bruk av tvang i barnevernssaker.