Gå til sidens hovedinnhold

Fødselsomsorgen i Norge

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I en kommentar i Oppland Arbeiderblad 3. juli beskriver Ingvild Kjerkol og Tuva Moflag en fødselsomsorg i krise. De begrunner det med bemanning og sommerstenging ved fødeavdelingene Svartmalingen kan ikke stå uimotsagt.

Fødselsomsorgen i Norge er ikke i krise. La meg slå fast at det er et krav at fødeinstitusjoner skal overholde nasjonale kvalitetsmål hele året, slik at gravide og fødende kan være trygge på at de får et tilbod av god kvalitet. Enkelte steder er det nødvendig å stenge en fødeinstitusjon i korte perioder om sommeren, men dette er godt planlagt

Norge er et av verdens tryggeste land å føde i, det bekreftet en rapport vi fikk i mars. Det er et resultat av langvarig systematisk arbeid for å heve kvaliteten. Samtidig er det en økt andel kvinner med risiko for komplikasjoner blant de fødende. Det stiller nye krav til kompetanse og ressurser ved fødeinstitusjonene. Helsedirektoratet ser blant annet på muligheten for å finansiere deler av fødselsomsorgen som helhetlige tjenesteforløp.

Jeg har lyttet til jordmødrene på kvinneklinikkene som forteller om økt arbeidspress. Jeg er enig i at vi må ha arbeidsforhold som gjør at vi kan rekruttere og beholde leger, jordmødre og andre personellgrupper. Dette følger vi nå opp med oppdrag til helseregionene og Helsedirektoratet.

Det viktigste for å sikre trygghet for de fødende er blant annet god jordmorberedskap lokalt, og følgetjeneste for de med lang reisevei. Med tettere oppfølging av gravide kan vi fange opp flere svangerskap med komplikasjoner og svangerskap der det er risiko for at fødselen vil skje fort og uventet. Det er en av grunnene til at vi satser målrettet for å øke antall jordmødre i kommunene. Vår satsing har gitt gode resultater og flere jordmorårsverk.

For 2020 har vi øremerket 40 millioner kroner av tilskuddet til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten til jordmødre. I tillegg kan kommunene søke på midler for jordmødre via de øvrige midlene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Over 93 millioner kroner er gitt i tilskudd til jordmorårsverk i 2020.

Regjeringen har prioritert sykehusene ved å årlig styrke sykehusbudsjettene. Etter sju budsjetter har regjeringen lagt til rette for en høyere aktivitetsvekst enn det den rødgrønne regjeringen gjorde etter åtte budsjett.

Det skal være trygt å føde i Norge. Og det er det i dag. Ap burde la være å skremme de fødende til å tro noe annet.

Kommentarer til denne saken