Føden hadde 31 uønskede hendelser i sommer: Vil slå sammen fødeavdelingene også neste sommer

Det blir sommerstengt fødeavdeling på Gjøvik og felles drift med kvinneklinikken Lillehammer også neste år. Det er avgjort etter at rapporten fra årets sommeravvikling nå foreligger.