– Flytteprosessen til Hamar har endt i et gedigent mageplask

Torsdagens allmøte i Oppland fylkeskommune viste med all tydelighet at de ansatte er på kollisjonskurs med fylkesrådmann Tron Bamrud om hans siste forslag for å organisere samlokalisering av fagmiljøene.