Flytte stasjonen på Raufoss? – Vi ville havnet i smørøyet, men jeg har ikke helt trua

Nye tanker om Raufoss’ innerste bykjerne blir tatt imot med avventende skepsis.