Han vil koble helseteknologi og flyktninger

SPØR HØIE: Ketil Kjenseth (V).Arkivbilde

SPØR HØIE: Ketil Kjenseth (V).Arkivbilde

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Venstre-representanten Ketil Kjenseth vil kople helseteknologi opp mot nyankomne flyktninger og asylsøkere.

DEL

I et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) vil han vite om statsråden vil ta initiativ til å samle aktører som kan bidra med helse-og velferdsteknologi knyttet til mottak og oppfølging av nyankomne flyktninger og asylsøkere.

Blant aktuelle aktører nevner Kjenseth Norad, bistandsorganisasjoner, Høgskolen i Gjøvik, Abelia og kommersielle aktører for å vurdere mulige pilotprosjekter.

Helsepolitikeren fra Gjøvik begrunner spørsmålet med den store pågangen til Norge og at dette utfordrer både kapasitet og fordeling av kompetanse i helsesektoren.

– I første omgang utfordres kapasiteten på å undersøke alle som kommer. De nye mottakssentrene i Råde og Storskog vil styrke førstelinja betraktelig. Dernest kreves det kapasitet og systemer til å følge opp med informasjon, skriver Kjeseth i spørsmålet.

Han peker samtidig på at mange av de nyankomne har med seg mobiltelefon og at dette kan gi mulighet for bedre informasjon til ny nyankomne og mer effektivitet i helsebyråkratiet. Apper for å få helseinformasjon kan være andre eksempler, mener Kjenseth.

Artikkeltags