Forbereder seg på ei framtid med flere flommer

Det skjer stadig oftere. Små, uskyldige bekker blir brått ville og gjør store skader på hus og eiendom.