Overvåker Hunnselva og Vismunda

Artikkelen er over 2 år gammel

Gjøvik kommune følger ekstra nøye med på Mjøsa og sidevassdrag og har iverksatt noen tiltak for å unngå flom.

DEL

Det opplyste teknisk sjef Einar Kulsvehagen i formannskapet torsdag.

– Vi har et våkent øye med isgang i Hunnselva/Vesleelva og  Visumunda. Vi har satt i gang med fjerning av is ved Vismundas utløp. Vi satte i gang gravemaskiner der mandag denne uka, sa Kulsvehagen.

Isgang er noe som har skapt trøbbel tidligere. I 2011 måtte flere gravemaskiner jobbe i fem dager for å løse opp i isgangen, men i år håper kommunen at arbeidet gjort denne uka, vil forhindre liknende utfordringer i tida som kommer.

Bekymret for Rv4

Kommunen har kjøpt inn 5000 nye sandsekker som innbyggere kan ta i bruk i tilfelle flom. Kommunen har ikke lensepumper til utlån.

– Vi har hatt egne møter med Hoff og Mjøsbruket. De er bekymret. Vi skal ha egne møter med huseierne i Bakkestumpen. Vi er veldig bekymret for riksveg 4. Hvis den må stenges, må trafikken gå gjennom byen. Omkjøring gjennom Hans Mustadsgt er ikke mulig. Føllingstadveg i ferd med å bli stengt på to punkter på grunn av graving av nytt vann- og avløpsanlegg, sa Kulsvehagen.

Videre ser kommunen at rundkjøringen og kulverten under mustadlokket er kritiske områder.

Vannverket

– Vi har drøftet mulige tiltak med Statens vegvesen, og vi har berammet et nytt møte. Vegvesenet er i ferd med å lage en beredsskapsplan, sa Kulsveghagen.

Kommunen overvåker for øvrig nøye de 16 avløpspumpestasjonene der pumper og elektriske installasjoner må heves eller fjernes ved berøret flomhøyder. Vannverket på Biri er ifølge Kulsvehagen mest utsatt, men han påpekte at det gikk bra i forbindelse med flommen i 1995.

Artikkeltags