Gå til sidens hovedinnhold

Flest alvorlige trafikkulykker på fylkesvegene i Oppland

Artikkelen er over 2 år gammel

113 mennesker ble drept eller hardt skadet i trafikkulykker på fylkesvegene i Oppland i årene 2013 til 2017.

-Ulykkene på fylkesvegene i Oppland skjer spredt. Det gjør det krevende å forebygge trafikkulykkene, sier trafikksikkerhetsekspert Kjell Seim i Statens vegvesen i en pressemelding som ble sendt ut fredag.

Statens vegvesen, Region øst har undersøkt trafikkulykker med drepte og hardt skadde de siste fem årene i Oppland Gjennomgangen viser at det var flest drepte på riksvegene i Oppland, mens det var flest hardt skadde på fylkesvegnettet.

Møteulykker gir mest skader på riksvegene

Seks personer mistet livet og 40 fikk alvorlige skader da de kjørte ut på en fylkesveg i fem års perioden. Det gjør utforkjøringsulykker til den vanligste ulykkestypen på fylkesvegene i Oppland. Seks av 12 trafikkdrepte på fylkesvegene i Oppland omkom i en utforkjøringsulykke.

På riksvegnettet ble 29 mennesker drept og 73 hardt skadet i perioden. På de nasjonale vegene er det fortsatt møteulykkene som gir flest alvorlige skader, heter det i pressemeldingen.

– Midtrekkverk har fjernet de alvorlige møteulykkene på E6 flere strekninger fra Mjøsbrua og opp til Sjoa i Gudbrandsdalen og på deler av Riksveg. 4 på Hadeland. Vi ser fram til at det blir bygd ny E6 med midtdelere slik at vi også får skilt trafikken mellom Vingrom og Øyer. Det samme gjelder Riksveg. 4 på Hadeland, og E16 forbi Jevnaker, sier Seim.

- Hva er resepten mot alvorlige trafikkulykker på fylkesvegene?

- Vi kartlegger fylkesvegnettet for å finne trafikkfarlige punkt eller strekninger hvor det bør settes opp siderekkverk, rettes ut svinger, fjerne farlige punkt langs vegen eller sette ned farten. Dette er et kontinuerlig arbeid som vi håper den nye fylkeskommunen i Innlandet også vil prioritere, sier Seim i pressemeldingen.

Spredt over hele vegnettet

God drift og vedlikehold er en viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet på fylkesvegnettet. Utfordringen mener Statens vegvesen er at ulykkene i Oppland skjer så spredt ut over vegnettet

– Får vi førerne til å kjøre fornuftig og avpasse farten etter forholdene og fartsgrensene oppnår vi mye. Derfor er også holdningskampanjer og fartskontroller viktig, sier Seim.

Han tror også teknologien i framtida vil hjelpe bilførerne til å kjøre tryggere på fylkesvegene.

– Løsningen ligger nok mye i den videre teknologiske utviklingen, sier Seim.

Bilindustrien har gjort kvantesprang i utvikling av passiv sikkerhet i kjøretøy. Nå er vi i starten av en utvikling mot mer selvkjørende kjøretøy med sikkerhetssystemer som til dels kan oppdage og i hvert fall handle raskere enn vi mennesker. Likevel er det slik at det også er mye kjent teknologi som kunne vært tatt mer i bruk som alkolås og automatisk fartsgrensetilpasning, heter det avslutningsvis i pressemeldingen fra Statens Vegvesen.

Les også

– Dette må være Opplands dårligst vedlikeholdte fylkesveg


Kommentarer til denne saken