Innlandet består av 46 kommuner. 38 av dem har avgitt høringssvar i saken vedrørende en eventuell oppsplitting av Innlandet fylkeskommune.

Av de 38 kommunene er det 21 kommuner som støtter en videreføring av Innlandet. Blant disse kommunene er de mest folkerike: Ringsaker, Elverum, Hamar, Stange, Lillehammer, Gjøvik og Kongsvinger.

Det er ni kommuner, blant dem Våler, Tynset og Tolga, som anbefaler at Innlandet deles opp i Hedmark og Oppland igjen.

Seks kommuner (Åmot, Rendalen, Etnedal, Gran, Nordre Land og Vestre Slidre) mener at resultatet av den pågående rådgivende folkeavstemningen må legges til grunn, mens to kommuner (Os og Nord-Odal) ikke har noen innspill.

Et klart flertall sier ja til å beholde Innlandet

Disse vil videreføre

Kommunene som ønsker å videreføre Innlandet fylkeskommune er:

 • Elverum
 • Trysil
 • Stor-Elvdal
 • Alvdal
 • Løten
 • Åsnes
 • Kongsvinger
 • Hamar
 • Stange
 • Ringsaker
 • Lillehammer
 • Gjøvik
 • Nord-Aurdal
 • Sør-Aurdal
 • Søndre Land
 • Gausdal
 • Øyer
 • Nord-Fron
 • Vågå
 • Sel
 • Lesja

Disse vil splitte

Kommunene som vil splitte Innlandet og gå tilbake til Hedmark og Oppland er:

 • Tolga
 • Tynset
 • Våler
 • Eidskog
 • Lom
 • Skjåk
 • Sør-Fron
 • Ringebu
 • Vang