7589 tilfeller av tyveri og grovt tyveri i norske butikker ble anmeldt i fjor. I Oslo ble 10 prosent av sakene henlagt på grunn av manglende saksbehandlingskapasitet i politiet, ifølge handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon Virke.

I Agder og Innlandet blir 4 prosent av sakene henlagt grunnet manglende kapasitet.

− Hele 13 prosent av de sysselsatte i Norge jobber i varehandelen. Dette understreker alvoret i at så mye av kriminaliteten mot næringen blir henlagt, sier seniorrådgiver for sikkerhet Thor Martin Bjerke i Virke.

Fra 2017 til 2018 har anmeldelsene av tyverier og grove tyverier økt med hele 57 prosent i Møre og Romsdal. I tillegg har det vært en økning på over 30 prosent av mindre butikktyverier. Bjerke kaller økningen dramatisk.

– Den er så stor at man kan stille spørsmål ved om den er en kombinasjon av en økning i kriminalitet og at varehandelen anmelder flere forhold. Uansett må dette tas tak i snarest, sier han.

Tyverier for over 2.000 kroner fra en butikk eller salgssted defineres i SSBs statistikk som et tyveri. Tyverier for over 100.000 kroner eller tyverier som anses som organisert, defineres som grovt tyveri.

(©NTB)