Mens de fleste tar seg fri, en tur på fjellet eller nyter bypåskens gleder, dekker 120 frivillige vaktlistene for Kirkens SOS rundt om i Innlandet denne påsken.

– Vi får gjerne flere henvendelser i påsken enn i jula. Påsken er gjerne en høytid hvor vi går hver til vårt, sier Hilde Stokke Lothe, leder i Kirkens SOS i Innlandet.

– Det blir mer tydelig at man er utenfor når andre har reist bort og alt er stengt, sier Lothe. De røde dagene i kalenderen kan oppleves som svært krevende for flere av oss. Og jo lenger ut i påsken, jo flere tar kontakt.

Dyster statistikk for april og mai

Ensomhet, relasjonelle utfordringer, ja, sågar selvmordstanker er årsaker til at mennesker tar kontakt. April og mai har lenge vært blant de månedene med flest selvmord i Norge., opplyser Lothe.

– For mange barn og unge er påsken en flott høytid med ferie og fri. For noen blir høytiden ekstra vanskelig, situasjonen oppleves som uutholdelig. Halvparten av barn og unge som tar kontakt har tanker om å ta sitt eget liv, alvorsgraden er høy, opplyser Lothe.

Kirkens SOS har tre kontaktflater; telefon, meldingstjeneste og chat. Chat-tjenesten er det særlig de yngste som benytter.

– Det er barn fra 7–8 årsalderen til unge voksne på 20–25 år som benytter chat. De som tar kontakt på telefonen er gjerne litt eldre, sier Hilde Stokke Lothe.

Hos Kirkens SOS møter de noen som kan lytte og støtte.

– Det er jo ikke en løsning, men det hjelper å sette ord på det. En del opplever problemer med at skolen er stengt, at de ikke har noen å snakke med. Barn og ungdom har ikke tilgang til helsesykepleier, og støttenettverket blir borte, sier Lothe.

Les også

Gode grunner til å leve

Mer rus

Påsken er gjerne også forbundet med mer alkohol og fest. Dette merker også Kirkens SOS.

– Det er de som selv bruker rusmidler som tar kontakt, men mest handler det om økt rusbruk i familien. Dette gjør barn utrygge og usikre, sier hun.

Lothe mener at man bør vurdere forholdet sitt til rus med barn i hus.

– Det er så «normalt», men det trenger ikke å være sånn, sier hun.

– Hvordan er det å være frivillig i påsken?

– De menneskemøtene vi har krever mye, men det er meningsfylt det vi gjør, svarer Hilde Stokke Lothe, og legger til:

– Vi er heldige som får oppleve gleden med ferie og fri. I Kirkens SOS får vi møte dem som ikke har det på samme måte.

Lothe er ydmyk overfor både oppgavene og overfor de frivillige.

– Selv om det er høytid og påske, går vi på vakt for å gi tid til de som trenger det, sier hun.

Hverdagssamtalen

– Hverdagssamtalen har blitt litt borte, sier Trine Bolseth. Hun er en av de frivillige som betjener Kirkens SOS' telefon. Bolseth har vært frivillig i tre år. Hun mener mange faller gjennom, og opplever ensomhet.

– Mange ringer for å få den ene samtalen for dagen, sier hun.

Trine Bolseth er betenkt over utviklingen i samfunnet, og savner flere møteplasser for det gode, fysiske møtet.

– Jeg synes samfunnet har blitt kaldt, når vi ser at folk kan ligge døde lenge uten å bli funnet.

Å være frivillig er noe hun vil anbefale andre. Det er givende, selv om man møter mennesker i krise. Å være der for andre betyr noe som ikke kan måles i penger.

– Det er så stort å kunne være den ene som kan snakke med noen og få dem til å velge livet, sier Bolseth.