I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som få overlever. Lungekreft, bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spiserørskreft er blant disse. Under to av ti overlever disse kreftformene. Det vil Kreftforeningen gjøre noe med.

Kjell fra Hamar er en av de få som har overlevd spiserørskreft. Det er 12 år siden bussjåføren fra Hamar fikk påvist sykdommen. Da var svulsten blitt så stor at han ikke klarte å svelge maten. Han ble sendt rett til Ullevål sykehus hvor han gjennomgikk en svært sterk cellegiftkur og en avansert operasjon hvor de fjernet den syke delen av spiserøret. Kjell var heldig siden forskningen var kommet så langt at han kunne få en behandling som gjorde han kreftfri. Det viser at forskning nytter. Kreftforeningen jobber for at flere skal få oppleve det samme som Kjell: Å få leve videre.

En årsak er at disse kreftformene har diffuse symptomer, og kreften kan ha kommet langt når den først oppdages. Flere har også spredning på diagnosetidspunktet. Noen kreftformer er også spesielt utfordrende å behandle, fordi svulsten ligger så vanskelig til at kirurgi ikke er et alternativ.

I tillegg er det gjort for lite forskning på disse krefttypene. Studier antyder at forskning på mange av disse kreftformene har vært underfinansiert. Kunnskapen på disse områdene har dermed ikke stått i forhold til den byrden sykdommene utgjør.

Kreftforeningen vil gjøre det vi kan for å endre denne alvorlige situasjonen. Takket være pengene nordmenn har gitt til Krafttak mot kreft i de to siste årene, har vi gitt flere titalls millioner til oppretting av egne ekspertgrupper for spiserørskreft, bukspyttkjertelkreft, lungekreft og hjernekreft og et kvalitetsregister for bukspyttkjertelkreft. Ved å samle ekspertene fra hele landet til ett miljø legger vi bedre til rette for fremtidens forskningsgjennombrudd. Vi har også stått for finansieringen av et viktig pilotprosjekt for lungekreftscreening. Metoden viser seg å redusere dødeligheten av sykdommen betraktelig. Håpet vårt er at dette skal bidra til bedre behandling og diagnostikk, og at flere skal overleve.

Nå er vi i gang med årets Krafttak mot kreft. For tredje året på rad samler Kreftforeningen inn penger til forskning på kreftformer med lav overlevelse og gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende.

Som Kjell sier: Forskningen er gull verdt! Jeg har fått livet i gave. Det er ikke mange som overlever en sånn type kreft. Tenk så mange de kan redde.

Ta med deg Kjells ord. Støtt Krafttak mot kreft på Vipps eller en digital bøsse. Sammen skaper vi håp!