I fjor var det rekordmange ledige jobber i Innlandet. Totalt ble det lyst ut nesten 29.000 stillinger, over 40 prosent flere enn i det siste normalåret før pandemien. Det som begynner å bli et problem, er at det ikke finnes folk med de kvalifikasjonene som må til for å fylle disse stillingene. Tidligere har en del bedrifter løst problemet ved å hente arbeidskraft fra andre EØS-land. Men bedre arbeidsmarked ute i Europa gjør det mindre forlokkende å komme til dette iskalde nord.

Nå slår NAV og NHO i Innlandet alarm. Ukentlig får de henvendelser fra arbeidsgivere som ikke får tak i søkere med den kunnskapen de trenger til sitt prosjekt, utvidelse eller satsing. Når de ikke får tak i folkene som møter behovet, går næringslivet og samfunnet glipp av den verdiskapningen. Det er et samfunnsproblem.

Les også

Mangel på arbeidskraft kan bli en stor utfordring for Innlandet i år

Samtidig er flere enn hver femte mellom 18-67 år i Innlandet enten midlertidig eller varig utenfor arbeidslivet. Med pandemiens ytterligere begrensninger på tilfang av utenlandsk arbeidskraft, haster det å skape bedre balanse mellom etterspørsel og tilbud i arbeidsmarkedet. Altså å hjelpe flere skaffe seg den kompetansen som næringsliv og etater faktisk trenger, blant de menneskene vi har til rådighet. Det inkludere både ordinære arbeidssøkere, mottakere av arbeidsavklaringspenger, uføretrygd og sosialhjelp.

– Med kompetansepåfyll eller riktig tilrettelegging på arbeidsplassen kan mange av dem bidra til å fylle behovet for arbeidskraft i fylket vårt, mener NAV og NHO Innlandet.

Utfordringen går selvsagt også til skolene og skolepolitikken. Søkningen til yrkesfag samlet sett stiger litt etter år med kampanjer, men fortsatt har linjer som restaurant og matfag bekymringsfullt lav søkning. Fremdeles gir altfor mange opp skolen på videregående, og må stille seg i kø for de stadig færre jobben for ufaglærte. Fullføringsreformen er ennå bare så vidt påbegynt, men vi har ikke råd til at den mislykkes.

Næringsliv, skole, NAV og politikk må investere sammen i dynamiske løsninger som åpner flere dører til livslang læring.