Flere kvinner drar på jakt, men hvordan er ståa i din kommune? Se den grafiske oversikten

Av

Flere unge kvinner drar på jakt, mens færre unge menn jakter. Overvekten av mannlige jegere er imidlertid fortsatt stor. Flest jakter på småvilt og hjortevilt.