Dette innholdet kan ha vært benyttet i behandlingen i flere straffesaker, skriver TV 2.

Riksadvokaten har gitt pålegg om at rapporter og uttalelser hvor Statens vegvesen har benyttet dataverktøyet Crashcube med øyeblikkelig virkning ikke skal brukes som bevis i saker, ifølge TV 2.

Verktøyet brukes til å hente ut ulike typer data fra kjøretøy som har vært involvert i en trafikkulykke.

Pålegget fra Riksadvokaten kommer etter at Kripos oppdaget en feil i verktøyet. Riksadvokaten ble gjort kjent med oppdagelsen 19. desember i fjor.

Stans

Den antatte feilinformasjonen har dannet grunnlag for rapporter og uttalelser fra Statens vegvesen som kan ha vært avgitt i straffesaker.

Pålegget omfatter foreløpig stans i bruken av slike uttalelser i pågående straffesaker, men Riksadvokaten mener at det også er nødvendig å identifisere avgjorte straffesaker. Dette er for å kunne vurdere om fellende dommer kan ha blitt avsagt på uriktige faktiske premisser som følge av feil i de sakkyndige uttalelsene.

Titalls saker

Foreløpige anslag kan tyde på at det dreier seg om et titalls straffesaker, skriver Riksadvokaten i et brev til veidirektøren.

Statens vegvesen sier til TV 2 at de tok i bruk Crashcube tidlig i 2017. De ble gjort kjent med at det var avdekket svakheter med verktøyet av Kripos i mai 2019 og sluttet derfor å bruke det. Vegvesenet er kjent med at det er to saker der Crashcube har blitt brukt i analysearbeid i forbindelse med trafikkulykker. I disse sakene har Vegvesenet varslet politiet om at de har benyttet verktøyet for rettssakene. De undersøker nå om verktøyet er blitt brukt i andre rapporter.