Flere går til legen med angst og depresjon i Gjøvik og Vestre Toten

I Gjøvik får langt flere medisiner mot psykiske lidelser enn i Hamar, Lillehammer og landet for øvrig.