Flere ganger i uka blir lærere i Gjøvik slått, sparket og bitt

Det har vært en økning i rapporterte voldsavvik i Gjøvik-skolene. Leder i Utdanningsforbundet i Gjøvik tror det finnes mørketall.