Gå til sidens hovedinnhold

Flere fastleger

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Leder i Oppland Arbeiderblad skreiv 6. september om evalueringa av fastlegeordninga, som støtter opp om det legene lenge har prøvd å si: «Vi blir overarbeidet og sliter med rekruttering.» Senterpartiet mener evalueringen understreker at det haster å gi kommunene penger til å ansette flere fastleger.

Evalueringen viser at Fastlegeordningen er underfinansiert og at den har vært det lenge. Kommunene må få penger til å ansette flere fastleger allerede i statsbudsjettet for 2020. Det haster, og vi kan ikke vente til neste år og regjeringens handlingsplan. Det nytter ikke å redusere arbeidspresset hvis vi ikke får flere fastleger. Evalueringen viser en populær og viktig ordning i krise. Flere av tiltakene har Senterpartiet allerede foreslått, og vi etterlyser handling nå.

Allerede i 2017 fremmet Senterpartiet følgende forslag på Stortinget:
- Legge frem en opptrappingsplan for å få opp antallet fastleger
- Redusere lengden på listene til fastlegene
- Gjøre prosjektordningen ALIS – der allmennleger i spesialisering får tilbud om fastlønn – til en nasjonal ordning

Krisa vi står i er politisk skapt, og det er helseminister Høie sitt ansvar. Senterpartiet har lenge advart mot at sykehusene har fått lempe stadig flere oppgaver over på kommunehelsetjenesten, uten at det følger med ressurser til kommunene. Vi mener dette er mye av grunnen til at fastlegene nå melder om et uhåndterbart arbeidspress, og at man dermed sliter med å rekruttere fastleger. Dette bekreftes av evalueringen. Dette er viktig for kommunehelsetjenesten, der fastlegene er bærebjelken. Skal vi ha god beredskap og et godt helsetilbud lokalt, må fastlegene bli prioritert

Kommentarer til denne saken