Flere får behandlet saken sin hos Norsk pasientskadeerstatning

I første halvdel av 2019 har NPE totalt behandlet 14 prosent flere saker enn i samme periode i fjor.