Posisjonen i Østre Toten (SP, H, V og FrP) legger nå frem en kommuneplan som har innbyggerne og næringslivet i fokus. De positive endringene vi gjorde i første høring har ført til en rekord i positive høringsinnspill.

Vi er i konkurranse i regionen om å tiltrekke oss innbyggere, og derfor må vi ha rammevilkår som skaper en god utvikling av Lena sentrum samtidig som vi ikke legger brems på næringslivet og friheten til innbyggerne på egen tomt.

Vi har dermed sendt planen ut på ny høring med enda flere positive endringer:

- Minste tomt godkjent for enebolig blir 600 kvadratmeter.

- Vi godkjenner fortetting med tomannsbolig i deler av Lena sentrum.

- Vi øker største tillatte fradelte tomt fra 1500 til 2000 kvadratmeter.

- Vi løsner opp litt i byggestil for landbruket og fjerner maksgrensen på størrelsen av kårbolig.

- Vi gir rom for utnyttelse av eksisterende boligeiendommer og endrer utnyttelsesmetoden for boligeiendommer slik at det ikke er en øvre kvadratmetergrense, bare prosentvis utnyttelse.

- Vi gir rom for utvidelse av næringen på Håjen uten dyr reguleringsplan.

- Vi øker kravet til fortetting ved Lena Bad og området kommunen skal utvikle.

- Vi fjerner kvadratmetergrensen samlet på uthus, garasje, anneks med mer og setter en grense på 120 kvadratmeter per bygg.

Alt dette kommer da i tillegg til endringene vi fikk inn før første høring. Vi oppfordrer alle innbyggere å lese planen som er ute på høring, og sende inn høringsuttalelser!