Det er langt mellom busskurene på bygda – til tross for at det er her ventetidene på bussen er lengst og regn- og sluddbygene hyppigst. Slik det fungerer i dag er veien fram til å få satt opp busskur både lang, dyr og kronglete. Velforeninger og andre lokale krefter som gjerne gjør en dugnadsinnsats for å slippe å vente på bussen med vrengt paraply eller frosne ører, får ikke slippe til selv om de har kompetente folk til å gjøre jobben. Et tankekors når det ganske fritt settes opp leskur for søppelkasser langs de samme veiene.

Hvis Vegvesenet skal sette opp busskuret, kan ventetiden ble enda lenger enn ventetiden på bussen som har satt seg fast i snøen på en fjellovergang. Årene går, og bussreisende er tydeligvis ikke førsteprioritet hos myndighetene. Det kan man til en viss grad forstå når man der får opplyst at prisen for å sette opp et skur er 100.000 kroner – pluss eventuell innlagt lys til kroner 20.000.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har nå satt foten ned for blant annet nybygg ved Universitetet i Trondheim siden prisen er for høy: 100.000 kroner per kvadratmeter. Dette er ifølge Borten Moe dobbelt så mye som andre universitetsbygg, dyrere enn avanserte sykehusbygg – og, kan vi legge til: omtrent det samme som for et busskur.

Miljøpartiet dei Grøne i Vestre Slidre ønsker at det skal bli mer attraktivt å reise kollektivt, også på bygda. Vi ønsker å utnytte kapasiteten på både ekspressbusser og lokalbusser bedre, og å sikre (og helst bedre) busstilbudet. Da må det bli mer attraktivt å ta bussen! Et viktig tiltak er å få satt opp busskur, og vi oppfordrer samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til å følge Borten- Moes eksempel og kreve billigere bygging. Halv pris vil gi dobbelt så mange busskur for pengene, og det må gjøres mulig for lokale krefter å sette opp forsvarlige leskur etter en enkel og ubyråkratisk ordning.