Gå til sidens hovedinnhold

Fjernpolitikk

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I september er det stortingsvalg. Da kan folk landet rundt stemme på kandidater vi mener vil representere oss og vårt fylke på beste måte. Folkestyre krever lokalkunnskap; både til menneskenes utfordringer og til geografiske forhold.

Fremskrittspartiet mener av opplendinger er best tjent med å bli representert av Carl I. Hagen. En avdanket politiker fra Oslo vest, med lange opphold på den spanske solkysten. Hva vet han om det som rører seg på Haudlarstad eller hva som er de lokale problemene på Brusestølen?

Fremskrittspartiet, med sju justisministre på rad, har gitt oss den såkalte «nærpolitireformen» fra 2016. Nærpolitimodellen hadde vært styrende politiets arbeid siden 1980-tallet. Det har medført et desentralisert, sivilt preget politi, bestående av generalister, integrert i lokalsamfunnet, med god lokalkunnskap og i nært samspill med publikum.

Fremskrittspartiets «nærpolitireform» reduserte antallet politidistrikter fra 27 til 12 og innebar fjerning av 126 lensmannskontor og politistasjoner. De aller fleste så at dette var en «fjernpolitireform». Hvor skal folk få utrettet sine sivile tjenester når politikontorene blir borte? Det dreier seg blant annet om pass, våpenkort, hittegods, skjenkebevillinger, utleggsforretninger og gjeldsordning. Vi har beveget oss fra et servicepoliti til et utrykningspoliti. Vi er mange som i forkant advarte mot galskapen, uten å bli lyttet til. Da Høyres Monica Mæland overtok styringen av Justisdepartementet, forlangte hun at man skulle fjerne «nær» og omtale det som «politireformen».

I stedet for politikere med nærkontakt til velgerne og distriktet de representerer, vil Fremskrittspartiet tilby Oppland en «fjernpolitiker» fra Oslo som ikke er ønsket i sitt eget fylke. I gamle dager hadde vi søppelfyllinger der vi kastet det som var utbrukt. Nå har vi fått miljøstasjoner der alt skal resirkuleres. Det gjelder visst politikere også.

Erik Nadheim

Kommentarer til denne saken