95 prosent av alle utførte aborter i Norge i fjor fant sted før uke 12 i svangerskapet. I mellom svangerskapsuke 12 og 18 søkte 362 kvinner om abort, 2 av dem fikk avslag. Dette innebærer i praksis at retten til abort gjelder fram til uke 18 i dag, men 5 prosent av kvinnen måtte i fjor altså brette ut livet sitt for en nemnd for å få gjennomført en abort. Virker dette som en verdig behandling av kvinner i en vanskelig situasjon?

I over 100 år har arbeiderbevegelsen stått på barrikadene i kampen for kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp. Fra damene som ville fjerne straffen for abort i 1913 og som sto på krava i 50 år før man fikk en egen abortlov, til oss som i dag som har tatt kampen mot Krf sine forsøk på å svekke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Innlandet Arbeiderparti mener tida er inne for å gå framover, ikke bakover.

Det ligger en sti av glasskår etter disse slagene som slo sprekker i glasstaket for kvinner, men vi har enda igjen noen biter for å knuse det helt. Jeg er stolt over at vår bevegelse alltid har sagt at kvinnen skal ha siste ord når det gjelder sin egen kropp, dette legges aldri på forhandlingsbordet når det kommer til politisk makt slik Høyre gjorde. Vi vet at abort aldri er et enkelt valg og at ingen kvinner ønsker å havne i den situasjonen. Vi mener vi det skal være opptil deg å kjenne om din situasjon tilsier at du bør få og kan ta vare på et barn.

Jeg blir forbanna av at denne retten bare skal gjelde frem til 12. uke i et svangerskap, og at etter det er valget opp til en nemnd. Da må du stille opp til møte for å forsvare deg selv og ditt valg ovenfor to oppnevnte leger. Dette er gjerne folk man aldri før har møtt, men som skal kunne vite mer om deg og ditt liv enn deg selv. Dette er dagens praksis enda forskningen er tydelig på at en abort ikke blir noe farligere mellom uke 12 og uke 18. Kvinnen mister i dag retten til selvbestemmelse og tilliten til at hun kan ta sitt eget valg etter 12 uker.

Arbeiderpartiet må gå framover i tråd med tida vi lever i og nå er vi klare for kamp. Når kvinner forteller om ubehaget de opplever i å måtte møte en nemnd, så må vi lytte til de med skoa på. Tallene viser også at nemdene neppe utgjør noen forskjell på om abort finner sted eller ikke, det eneste nemdene i dag ivaretar er å ydmyke kvinner i en vanskelig livssituasjon. Vi er og vil alltid være likestillingspartiet vanlige kvinner kan se til og stole på at vi støtter deres kamp for selvbestemmelse.

Når Arbeiderpartiets kvinneforbund tok kampen for kvinners rett over egen kropp i 1960, måtte det være med forbeholdet om at en nemnd fikk siste ordet. Her står vi 60 år senere, det er på tide å komme videre og bort fra denne praksisen. Innlandet Arbeiderparti vil avvikle nemndsystemet i abortloven og gi kvinner selv retten til å avbryte svangerskapet inntil lovens ramme på 18 uker, og sørge for et offentlig tilbud om samtale for kvinner som ønsker dette. Kvinner skal bestemme over sin egen kropp.