Før jul vedtok Østre Toten Kommunestyre at Fjellvoll Bo-og Servicesenter ikke skulle røres før det forelå en grundig vurdering av omsorgsbehovet, og at beboernes behov skulle være avgjørende for en eventuell reduksjon av bemanningen. Likeledes skulle det gjøres en grundig vurdering av kapasiteten i hjemmetjenesten, sett i sammenheng med omsorgsbehovet på Fjellvoll og den faktiske tidsbruken.

Jeg ber dere kommunepolitikere innstendig om å sjekke at disse vilkårene er oppfylt og stiller kritiske spørsmål før dere bestemmer skjebnen for de 40 beboerne på Fjellvoll.

Det har blitt foretatt en kartlegging av omsorgsbehovet, men vi pårørende er usikre på om kartleggingen stemmer med den reelle tidsbruken. Den kartleggingen som har blitt gjennomført, er det bare administrasjonen som har innsikt i. Det er ingen andre som har adgang til å kvalitetssikre den. Da er det lett å påstå at kartleggingen er uklanderlig gjennomført..

Hvis det skal tas ned faste stillinger på Fjellvoll, er det logisk at hjemmetjenesten må oppbemannes. Det er det ikke lagt opp til. Dermed er det urealistisk at hjemmetjenesten skal makte denne oppgaven. Forstå det den som kan! Til tross for god vilje, er det ingen av politikerne vi har snakket med som har vært i stand til å fortelle hvordan dette skal løses. Det virker ikke betryggende.

Hvem tar ansvar for sikkerheten og at beboerne får forsvarlig helsehjelp?