På sin nettside skrev Fjellstyret i Vestre Slidre nylig at noen har skåret ut stein på minst to fjelltopper i Vestre Slidre statsallmenning. Det er og kommet rapport om at dette har skjedd på topper i Vang.

Fjelloppsynet bad derfor om tips som kunne føre til oppklaring av dette.

– Dette er en trend vi ikke ønsker at skal spre seg, skrev de videre. Oppsynet viste til at dette ikke er lov uten grunneier sitt samtykke.

I utgangspunktet tenke fjellstyret og oppsynet at det kunne være ønsker om å ha et minne fra fjellet, eller at noen kanskje ville mure inn et stykke ekte natur i peisen.

– Uansett er ikke dette greit, mente fjellstyret.

Ikke greit

Sporene tyder på at det er brukt vinkelsliper til å skjære ut steiner fra selve berget. Saken ble også lagt ut på Facebook, og fikk mye oppmerksomhet.

Så dukket det opp en mail på fjellstyrets konto. En forsker som hadde sett oppslag om de mystiske sporene, kom med en mulig forklaring.

– Dette ser ut som geologisk prøvetaking for «eksponeringsdateinger», kosmogene isotoper. Dette brukes til datering av når fjelloverflaten sist var erodert av innlandsis, det er derfor mest hensiktsmessig å ta prøver på toppen for å finne ut når innlandsisen smelta ned slik at toppen vart eksponert.

Dansker beklager

Og ganske riktig: NRK melder onsdag kveld at saken etter alle solemerker er oppklart. Det skjedde etter at første versjon av denne artikkelen ble publisert på nett.

Det viste seg å være forskere ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, som hadde vært der oppe med vinkelsliper tilbake i 2013. De hentet den gang ut 70 steinprøver i området fra Valdres til Sognefjorden for å finne ut når isen trakk seg tilbake fra det norske landskapet. Merkene har vært skjult av steiner fram til nå.

I en uttalelse heter det at forskerne beklager skadene. De i framtiden vil bestrebe seg på å etterlate minimalt med spor fra sitt vitenskapelige arbeide i framtiden, og ikke minst opplyse om sine nye praksiser i det vitenskapelige miljøet. Det er forskerne Jane Lund Andersen, Mads Faurschou Knudsen, David Egholm og Vivi K. Pedersen som har sendt uttalelsen etter at nyheten fra Valdres nådde til Danmark.

– Kan skape skepsis

Metoden bygger på «feil» i krystallgitteret til mineralene som vil fange kosmogen stråling i feller i krystallgitteret, forklarte den tidligere forskeren som sendte mail til fjellstyret. Ved å tømme fellene i laboratorium kan oppsamlet stråling divideres med årlig bakgrunnsstråling og dermed gi alder på når området ble isfritt etter siste istid.

Metoden brukes av kvartærgeologer i forskningsprosjekter knyttet til istidsproblematikk og deglasiasjonshistorikk. Innsenderen viser til at han selv har vært ute av forskningen i mange år, og er usikker på hvilke tillatelser som gjelder for innsamling av denne typen forskningsmateriale. Han viser også til at prøvene som er tatt ut er av begrenset omfang.

Som forsker legger han til at han håper at dette tilfellet ikke fører til at det blir skape skepsis til viktig grunnforskning.

Harald Ranum, som har vært fjelloppsyn i Vestre Slidre i mange år, sa til OA før NRKs sak ble publisert at han ikke er kjent med at det er søkt om å ta ut prøver på denne måten. De danske forskerne sier i uttalelsen at de siden 2016 alltid har søkt grunneiers tillatelse etter at de ble oppmerksom på at det trengtes. De har også fortrinnsvis brukt hammer og meisel i stedet for vinkelsliper i senere tid.

Hammer og meisel skal også benyttes når fagmiljøet i Norge nå har bestemt at de skal ta en dugnad neste år for å fjerne sagesporene, ifølge NRK.