Fjellsikringen langs fv. 33 Feiringvegen ferdig: – Vi takker for tålmodigheten

Tirsdag ble lysreguleringen fjernet på fylkesveg 33 Feiringvegen og i løpet av onsdag 16. oktober fjernes også skiltet som viser manuell dirigering.