Fire vil bygge ny gang- og sykkelveg i Gjøvik sentrum

Slik kan Hans Mustads gate se ut etter at en ny løsning for gang og sykkelveg er på plass. Illustrasjon: Statens vegvesen

Slik kan Hans Mustads gate se ut etter at en ny løsning for gang og sykkelveg er på plass. Illustrasjon: Statens vegvesen

Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Fire entreprenører ønsker å bygge ut fylkesveg 172 Hans Mustads gate som prioritert trafikkåre for gående og syklende i Gjøvik sentrum. Det var klart da tilbudsfristen gikk ut klokka 12 tirsdag.

De fire tilbyderne som er med i konkurransen om å bygge gang- og sykkelvegløsningen er:

Tilbyder

Tilbudssum

Gjerdalen AS

27,7 mill. kr eks. mva.

Brødrene Gudbrandsen AS

29,8 mill. kr eks. mva.

Gjøvik Graveservice AS

31,2 mill. kr eks. mva.

Dokka Entreprenør AS

32,6 mill. kr eks. mva.

Tryggere for gående og syklende

For å øke trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister, skal det bygges helt ny løsning for gang- og sykkelveg gjennom Hans Mustads gate og cirka 160 meter videre inn i Marcus Thranes gate – en strekning på totalt 1075 meter. Det blir egne felt for gående og egne felt for syklende.

– Hans Mustads gate er en egnet trasé for sykling gjennom byen. Gjøvik skole ligger i Hans Mustads gate, og det er viktig å gjøre det tryggere å gå og sykle til skolen, både fra nord og sør, sier prosjektleder Vidar Øfstaas i Statens vegvesen.

Inkludert i prosjektet er også bygging av en inntil fire meter høy og 50 meter lang betongmur langs Hans Mustads gate mot Røverdalen.

Bygging langs Raufossvegen utsatt

Opprinnelig skulle også ombygging av cirka 300 meter av gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 172 Raufossvegen vært en del av byggeprosjektet, men siden midlene som Statens vegvesen har til disposisjon nå, ikke strekker til, er denne delen foreløpig tatt ut av prosjektet.

– Vi ønsker å prioritere tiltak i nord, der det er størst behov for å få økt trafikksikkerheten for fotgjengere og syklister. Derfor er det strekningen langs Raufossvegen i sør, som vi nå tar ut, sier Vidar Øfstaas.

Prosjektlederen er fornøyd med antall tilbud på prosjektet.

– Nå skal vi gå gjennom tilbudene og vurdere tilbydernes kvalifikasjoner og sjekke nødvendig dokumentasjon. Ellers er det laveste bud som er avgjørende, sier Øfstaas.

Arbeidet med gang- og sykkelvegløsningen i Hans Mustads gate i Gjøvik starter i september og skal være ferdig i midten av oktober 2020.

– Arbeidene vil, naturlig nok, medføre ulemper for beboere og trafikanter i Gjøvik by. Det er litt for tidlig i prosessen å si noe nøyaktig om tidspunktene for stengeperioder og omkjøring, men dette vil vi komme tilbake til, sier Øfstaas.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken