Fire søkere vil bli psykolog på Reinsvoll og ni søkere behandler ved DPS i Gjøvik – her er søkerlistene

Sykehuset Innlandet skal ansette poliklinisk behandler ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Gjøvik og psykolog ved sykehuset på Reinsvoll. Det er henholdvis 9 og 4 søkere til stillingene.