Fire søkere til fastlegehjemmel i Gjøvik – se søkerlista her

Gjøvik kommune har ledig fastlegehjemmel ved Sørbyen Legegruppe AS. Fire søkere – alle menn – har meldt sin interesse for hjemmelen.