Finn Olav Rolijordet med 11 spørsmål til Nye Veier

Før han gikk av som fungerende ordfører i sommer, sendte Finn Olav Rolijordet brev til Nye Veier med en rekke spørsmål og invitasjon til formannskapsmøte 28. august.