Finansministeren om riksvei 4-utbygging: – Det er ikke mangel på vilje, men vi kan ikke gjøre alt på engang

– Her i Gjøvikregionen som i alle andre steder det er industriproduksjon, er det klart at framkommelighet betyr noe.