Filmteamet vurderte å stanse opptakene av Lene Marie Fossen (33) før hun døde

Flere ganger underveis måtte teamet bak filmen om Lene Marie Fossens liv stoppe opp og vurdere om det var forsvarlig å fortsette opptakene.