Fikk lov å rive beverdemning

I høst ga viltnemnda i Gjøvik tillatelse til å rive en beverdemning i Kongelstadelva ved Breiskallen.