Fikk halvert bota

Påtalemyndigheten mente mannen burde få drøyt 65.000 kroner i bot etter fyllekjøring. Retten tok hensyn til at mannens økonomiske situasjon, og mente 30.000 kroner måtte være nok.