Tirsdag kveld kunne OA melde at Sykehuset Innlandet har hevet beredskapsnivået og utsetter operasjoner som følge av stor pågang akuttpasienter. Mange av disse legges inn med koronasmitte.

Nå kommer også Folkehelseinstituttet (FHI) med en rystende advarsel. De frykter at antall innleggelser de kommende ukene vil komme opp på nivå med hvordan det var i vinter. I rapporten skriver FHI at de nå ser en ny økning av epidemien drevet av svekket befolkningsimmunitet og framvekst av BA. 5-undervarianten av omikron etter at vinterbølgen var over i mai.

– Vi er usikre på hvor stor denne økningen blir. Befolkningens immunitet og atferd samt sesongeffekter som varme og sol vil være med på å påvirke situasjonen framover, sier smitteverndirektør Trygve Ottersen i FHI i en pressemelding.

Rekord i februar

21. februar i år kunne OA melde at Sykehuset Innlandet aldri tidligere hadde hatt flere innlagte pasienter med koronasmitte. Da var antallet 29. På landsbasis var over 500 personer innlagt på det tidspunktet.

Da, som nå, er ofte koronasmitten bare en del av sykdomsbildet til de innlagte.

Ifølge FHI er det sannsynlig at det blir noen uker der innleggelser blant eldre vil øke. Når samfunnet vender tilbake til normal aktivitet i september, kan det komme en ny økning.

FHI antar at antallet nye sykehusinnleggelser for covid-19 trolig vil øke noen få uker til. Det er mulig at de ukentlige innleggelsestallene blir like høye som i vinter før nedgangen kommer, skriver de i rapporten.

Fjerde dose

Omikron-undervarianten BA. 5 er nå dominerende, og den har større spredningsevne enn andre varianter fordi den har større evne til å omgå immuniteten fra tidligere vaksinasjon og infeksjon.

I befolkningen er det mellom 40 og 70 prosent som har hatt covid-19 minst én gang, men andelen er lavest blant de eldre.

Eldre over 75 år vil bli anbefalt en fjerde vaksinedose i sommer og andre eldre og risikogrupper til høsten.