Det åpnes nå for at de som er 80 år eller eldre, kan ta en ny oppfriskningsdose med koronavaksine, opplyser Folkehelseinstituttet.

Det er ikke grunnlag for å gi en fjerde dose til alle over 80 år, men dette kan vurderes av den enkelte, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Økt beskyttelse

– Ettersom tilbud om vaksine til personer 80 år og eldre ikke er en generell anbefaling, er det ikke behov for at kommunene aktivt kaller inn til vaksinasjon, skriver de.

Den oppdaterte vurderingen er i tråd med det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og det europeiske legemiddelkontorets (EMA) vurderinger.

Fire doser

Folkehelseinstituttet ønsker at flere med alvorlig svekket immunforsvar også skal ta en oppfriskningsdose, altså en fjerde vaksinedose.

– Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har ofte dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset, skriver Folkehelseinsituttet på sine nettsider.

Oppfriskningsdosen anbefales for denne gruppa tre måneder etter tredje dose.

– Vi ser at oppslutning om de tre første dosene har vært svært god, men det er fortsatt mange med alvorlig svekket immunforsvar som ikke har tatt oppfriskningsdose i tillegg. Vi ønsker at flere følger anbefalingen for å få økt beskyttelse, sier assisterende direktør Geir Bukholm i FHI.