– Selv om vi har strenge tiltak ved grensen, kan vi ikke garantere oss mot smitte til landet, og dette kan være den varianten vi vil se mest av også i Norge fremover, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi regner med at epidemien likevel kan holdes under kontroll med effektiv gjennomføring av dagens tiltak og fortsatt rask vaksinasjon av flest mulig, sier hun.

Dominerer i England

FHI mener varianten er noe mer smittsom enn den engelske, men at ikke holdepunkter for at den gir mer alvorlig sykdom.

– Det kan se ut til at vaksinasjon beskytter litt mindre mot vanlig sykdom forårsaket av den indiske varianten, men neppe mindre mot alvorlig sykdom, sier Vold.

Varianten, som første gang ble påvist i India i desember, er nå i ferd med å bli den dominerende varianten i England.

– Det er fortsatt begrenset kunnskap om den indiske varianten, så vi følger spesielt nøye med på dette fremover for å kunne oppdatere vårt kunnskapsgrunnlag. Samtidig følger vi nøye med på andre nye varianter av viruset som oppdages, sier Vold.

Utbrudd ved karantenehotell

I Norge er mer enn 40 tilfeller påvist. Det fordeler seg på noen reiserelaterte enkelttilfeller samt tre utbrudd. Varianten ble påvist under et utbrudd blant ansatte på et karantenehotell i Viken i april og tidlig mai.

– Så langt er 18 virus fra denne klyngen helgenomsekvensert, og nesten identisk virus er påvist. Det er flere kjente tilfeller i klyngen, så det reelle antallet tilfeller er sannsynligvis over femti, skriver FHI.

– Siden det har skjedd smitte på arbeidsplasser og skoler, kan det dukke opp flere tilfeller, skriver de videre.

Varianten er også påvist hos bussreisende fra Sverige til Norge. Der pågår det i disse dager smittesporing, og omfanget er ikke kjent ennå.

Det var også et utbrudd, som nå ser ut til å være avsluttet, i Vestland fylke i april-mai.