For å unngå nasjonal smittespredning anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) at dagens tiltak i hovedsak videreføres, særlig for å unngå massesmittehendelser.

FHI la fredag fram en ny risikovurdering som gjelder for perioden fram til 1. november. Rapporten har følgende hovedkonklusjoner:

  • Det er høy risiko for oppblussing av smitte lokalt. Hele samfunnet må forberede seg på lokale utbrudd utover høsten.
  • Det er moderat risiko for at lokale utbrudd skal utvikle seg til regional smittespredning og en ny nasjonal smittebølge.

Massesmitte

Ifølge FHI kan det se ut til at massesmittehendelser «er en viktig drivkraft for covid-19-pandemien.»

– Flere massesmittehendelser etter hverandre kan bringe epidemien ut av kontroll. Forebygging av slike hendelser vil derfor ha stor innvirkning på epidemien, heter det.

– Faren for skjult spredning og massesmittehendelser gjør risikovurderingene usikre. Dersom unge voksne smittes i sosiale sammenhenger, kan det utvikle seg store utbrudd, ifølge FHI.

Det er nå betydelig flere smitteførende personer i landet enn før sommeren. Det kan være at 80 prosent av smittespredningen skjer fra bare 10–20 prosent av de smittede, i mange tilfeller som del av massesmittehendelser.

Videreføre tiltak

I risikovurderingen anbefaler FHI at de nasjonale kjernetiltakene bør videreføres. Det handler om god hygiene, å holde avstand, testing, smitteoppsporing, innreisekarantene fra land med betydelig større epidemi enn Norge og kontrollerte besøk på helseinstitusjoner.

– Befolkningen må forberedes på at tiltakene kan vare lenge, skriver FHI.

Kommunene må styrkes når det gjelder testing med raske svar, gjerne hurtigtester, og kommuneleger og smitteoppsporingsteam må ruste seg for langvarig beredskap.

Ved truende regional oppblussing kan man gå trinnvis fram med stadig mer omfattende tiltak, men tilpasset den lokale situasjonen. Jo større område det er aktuelt å innføre tiltak for, desto viktigere blir det å sørge for at tiltakene ikke er mer inngripende enn nødvendig.

Befolkningen bør oppfordres til å ta i bruk en smitteoppsporingsapp som kan understøtte den manuelle smitteoppsporingen.