Folkehelseinstituttet har så langt fått melding om fire tilfeller av alvorlig, akutt hepatitt (leverbetennelse) som i all hovedsak omfatter barn under ti år.

De meldte tilfellene i Norge kommer fra ulike deler av landet. Barna har blitt syke i perioden februar til april i år. Alle er enten utskrevet fra sykehus eller i bedring, skriver FHI i en pressemelding onsdag.

Økt årvåkenhet

De følger nøye med på situasjonen både nasjonalt og internasjonalt, og deltar i europeiske samarbeidsmøter for å få bedre oversikt over sykdomsbildet. Flere europeiske land og USA har rapportert om en økning i antall tilfeller av sykdommen. Årsaken er, ifølge FHI, foreløpig usikker.

– De to siste tilfellene som er meldt i Norge, var syke for en stund siden, sier Margrethe Greve-Isdahl, overlege på FHI.

Hun legger til at FHI venter flere meldinger i tiden som kommer, ettersom WHO sin sykdomsdefinisjon er relativt vid og omfatter tilfeller tilbake til 1. oktober 2021.

Hun sier det viktigste er å ha økt årvåkenhet for sykdommen.

– Foreldre som er bekymret for sitt syke barn, skal kontakte helsetjenesten; allmennleger skal som før henvise syke barn til utredning på sykehus når det er nødvendig; og barneleger som utreder barn som passer med sykdomsbeskrivelsen, skal melde mistenkte tilfeller til FHI. Alle barna som så langt er meldt, har fått behandling i sykehus, og de har vært utskrevet eller i bedring på meldetidspunktet, sier Greve-Isdahl.

Sjeldent hos barn

Alvorlig hepatitt er sjelden hos barn, og kjennetegnes av utvikling av gulsott, med gulfarging av hud og øyne.

Flere barn i Storbritannia har også blitt lagt inn på sykehus med alvorlig, akutt hepatitt i år. Noen av dem skal før innleggelse ha hatt magesmerter, løs avføring og oppkast, skriver FHI på sine nettsider.

Hepatitt kan forårsakes av mange ulike virus og av giftstoffer, opplyser FHI. Barna utredes bredt for å se om det er fellestrekk.

En studie fra Alabama, som ble rammet av akutt hepatitt, testet positivt på adenovirus 412, skriver TV2.

Studien dreier seg kun om utbruddet i delstaten, hvor tre av de ni barna fikk leversvikt og to måtte gjennomgå transplantasjon.

– Adenovirus er et vanlig virus som kan gi både luftveissykdom og omgangssyke med oppkast og diaré. Det gir svært sjelden alvorlig sykdom. Det er også viktig å understreke at det foreløpig er usikkert om adenovirus eller koronavirus har en rolle i sykdomsutviklingen til de rapporterte tilfellene. Ved mistenkte tilfeller gjøres en utvidet kartlegging for å utrede andre smittsomme eller ikke-smittsomme årsaker, sier Margrethe Greve-Isdahl ved avdeling for smittevern og vaksiner i Folkehelseinstituttet.