Sykepleiermangelen er her. Det er en varslet katastrofe, men den kommer flere år tidligere enn helsevesenet i Innlandet hadde forestilt seg. I sommer blir tilbudet til gamle og syke dårligere. Arbeidsgiverne klarer ikke fylle opp med kvalifiserte vikarer når sykepleiere på alle nivåer skal ta ut sine hardt tiltrengte ferieuker. Mange har stått på ekstra de siste åra, og har større behov for feriedagene enn de ekstra pengene som en del arbeidsgivere hoster opp i håp om at det skal løse noe. Men penger løser ikke alt.

Store sykehjem som nye Labo og Haugtun må nå konstatere at senger i perioder må stå tomme og tilbud stenges denne sommeren. Kriseløsningen blir å leie plasser fra Land-kommunene til de som ikke kan vente til bemanningsknipa løser seg etter ferien.

På sykehusene forteller tillitsvalgte om folk som har sagt opp stillingene sine, for å være sikre på å kunne ta ut sommerferie. Men på medisinsk avdeling ved Gjøvik sykehus undres ansatte på om hverdagen framstilles i overkant hektisk, og at det kan bidra til at ingen søkte på sju stillinger som kommer med økende antall senger.

Disse stemmene behøves også, når sykepleierforbundets tall tilsier at en av fem sykepleiere har hoppet over i annet yrke. Det betyr at mulighetene er gode for å få informasjon om hvorfor så mange velger å gjøre noe annet, – og at det finnes en reservestyrke der ute. For det vil ikke monne å øke antall studieplasser og knipa med praksisplasser, om bare hver femte utdannede faktisk går inn og blir i yrket. Arbeidsgiverne er nødt til å tenke litt annerledes for å beholde flere i stillingene. Det handler om ledelse og trivsel, men ikke minst om arbeidsoppgaver. Sykepleierne må kunne konsentrere seg om å være nær pasientene. Så må det bygges et stort nok lag til å ta seg av logistikk, renhold og oppgaver som kan løses av andre faggrupper.

Dette kan være vanskelig på mindre arbeidsplasser, der ett hode er ett hode. Men det er ikke optimal utnyttelse av kompetanse som åpenbart er mangelvare, når sykepleiere brukes til å vaske gulv og brette klær for pasientene.