Fengselbrannen i Valdres: - En dramatisk brann. Jeg er glad for at ingen ble skadet

Det begynte å brenne i verkstedbygningen i Vestoppland Fengsel avdeling Valdres ved åttetiden fredag kveld.