Fem søkere har meldt sin interesse for et uspesifisert antall midlertidige lærerstillinger ved Dokka barne- og ungdomsskole.

I Svingen og Grettegutua barnehager i Søndre land er det ledig vikariat som pedagogisk leder. Tre søkere har meldt sin interesse for stillingen.

Til deltidsstilling som treblåslærer ved Søndre land kulturskole er det én søker.

Midlertidige lærerstillinger ved Dokka barne- og ungdomsskole er søkt av:

Tor Andreas Walhovd (34), dirigent, Nordre Land.

Synne Sandsengen Tollefsrud (24), Nordre Land.

Mari Skogstad (37), Nordre Land.

Anja Bråten (47), Nordre Land.

Bashir Ahmad (48), lærer.

Vikariat som pedagogisk leder i Svingen og Grettegutua barnehager i Søndre Land er søkt av:

Malin Stenersen Brusveen (25), Oslo.

Wenche Boehm Svendstad (54), Søndre Land.

Vivian Steinsli (34), Søndre Land.

20 prosent stilling som treblåslærer i kulturskolen i Søndre Land er søkt av:

Sigrunn Granseth (54), Nordre Land.