Fem søkere vil bli fastlege i Gjøvik – se søkerlista

Gjøvik kommune har oppnådd å få fem søkere til ledig fastlegehjemmel ved Lillekollen legesenter i Hunndalen.