Fem søkere til to fastlegehjemler i Gjøvik - her er søkerlista

Gjøvik kommune har to ledige fastlegehjemler ved Sørbyen legegruppe AS. Tre kvinner og to menn har søkt hjemlene.