Fem forventninger til E6-utbyggerne

FORVENTNINGER: Jeg mener Gjøvik kommune må kunne ha forventninger til utbyggerne i prosessen framover, skriver artikkelforfatter Torvild Sveen om utbyggingen av en ny E6  på Biri.

FORVENTNINGER: Jeg mener Gjøvik kommune må kunne ha forventninger til utbyggerne i prosessen framover, skriver artikkelforfatter Torvild Sveen om utbyggingen av en ny E6 på Biri. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi står nå foran oppstarten av utbyggingen av E6 fra Mjøsbrua til Storhove ved Lillehammer. Aller først i løypa er motorvegen fra Roterud på Biristrand til Storhove i Lillehammer som AF Gruppen har fått ansvaret for. Deretter vil vi få vegen fra Mjøsbrua og fram til Roterud som Joint Venture er tildelt oppdraget for. Den første strekningen er på 23 kilometer samt en 4,4 kilometer lang tunnel og ei bru på cirka 700 meter. Den andre strekningen, som innenfor sine 11 kilometer med ny E6 omfatter ei ny Mjøsbru, skal stå ferdig på tampen av 2025. Jeg mener Gjøvik kommune må kunne ha forventninger til utbyggerne i prosessen framover og vil vektlegge fem punkt.

1. Minst mulig bruk av dyrket mark – og forpliktelser til nydyrking
Dessverre er det et faktum at en ny motorveg vil ta bort god dyrket mark i kulturlandskapet fra Biri og Biristrand. Bygda har aktive matprodusenter som hver dag står på for å gi oss god og sunn mat. De foreløpige anslagene er at 230 dekar med matjord blir lagt under den nye vegen. Dette må de skadelidte få kompensasjon for. Jeg har derfor tatt initativ overfor det lokale bondelaget og Nye Veier om at vi skal sette oss ned for å se på hvordan en slik kompensasjon kan gis.
Gjøvik er en kommune der det dyrkes ny jord. Nydyrkingen i Gjøvik i 2019 var 209 dekar, totalt de siste ti årene har det blitt nydyrket 1800 dekar. Men alle vet at kvaliteten på ny kontra gammel matjord ikke kan sammenlignes. Nye Veier har signalisert at de vil etablere et nydyrkingsfond. Det ønsker vi nærmere dialog om, og vi forventer også at Nye Veier følger opp de signalene de sjøl har gitt om å minimere prosjektenes fotavtrykk.

2. En trygg, trafikksikker tilværelse for beboere og mjuke trafikanter
En motorveg vil gi en god og trafikksikker strekning for trafikantene. Men på vegen fram dit, er det ei hel bygd som frykter at de får mye omkjøringstrafikk i anleggsperioden. Nye Veier har riktignok sagt at de ikke skal bruke lokalveien som omkjøringsveg. Jeg deler de bekymringene trafikksikkerhetsgruppa på Biristrand har. Vi forventer at Nye Veier holder lovnaden om å ikke bruke lokalvegen som omkjøringsveg. Fra Gjøvik kommunes side har vi pekt på at vi bør få en helhetlig gang- og sykkelveg fra Vingrom i nord til Mjøsbrua i sør. Vi ønsker å følge opp den nasjonale gå-strategien som er utarbeidet – og håper også Lillehammer kommune samt Innlandet fylkeskommune gir sin tilslutning til dette.
Videre er det viktig at lokale trafikanter fortsatt kan bruke lokalvegen som sin fremste løsning for å komme seg fra A til B.

3. En god trafikkløsning for næringsliv og Biri sentrum
En ny E6 vil gi nye vegkryss på Biri. Det finnes mulighet for et kryss ved dagens påkjøringsfelt ved E6 ved Vertshuset v/E6 og Biri travbane. Vi må også ta vare på Biri travbane og Moelven Mjøsbruket. Dette er viktige bedrifter som har mange arbeidsplasser som er gull verdt. For de matprodusenter som er i området vises det til punkt 1.
Et annet alternativ er å legge avkjøringen lenger sør. Her må flere hensyn tas – også for utvikling av øvrig næringsliv i Biri & omegn. For innbyggerne er det imidlertid viktig å få en avkjøring som også letter adkomsten opp til Biri sentrum og bygdas boligområder fra E6.
For næringslivet er det også viktig å se på muligheter som en ny motorveg gir. For eksempel kan det bli anlagt nye næringsarealer ved å fylle ut bukta som i dag går fra Kremmerodden til Biri travbane.

4. Nye muligheter for friluftsliv og båtfolket
Den sistnevnte muligheten, og en ny motorveg, vil gjøre det nødvendig å flytte dagens båthavn på Biri til et annet sted. Jeg vil utfordre oss til å tenke helt nytt og litt større enn i dag. Kan det tenkes at ei ny båthavn på Biri også kan kombineres ved å legge til rette for ei ny Skibladner-kai ved Biri travbane eller ved Kremmerodden? På den måten kan vi få mer chartertrafikk fra Skibladner inn mot travbanen, og vi kan få fasiliteter som gjør det like trivelig som dagens båthavn er. Kanskje finnes det også andre muligheter i et slikt område? Her er det nye muligheter som åpner seg.

5. Mjøsbru-krysset må planlegges for ny riksveg 4
Når den nye Mjøsbrua havner på Biri-sida, er det viktig å tenke at vegen også må forbindes med riksveg 4 fra Mjøsbrua til Hunndalen. Derfor må utformingen av krysset her også ta høyde for den påkopling som er nødvendig for en helhetlig utbygging av Rv.4 – som forhåpentligvis kan starte før eller samtidig som Mjøsbrua «lander» i Gjøvik kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken